Wyniki dla tagu budżet zadaniowy:

Kontrola oraz ocena realizacji zadań i trafności mierników


Kontrola i ocena przyjętych mierników jest problemem o największym ciężarze gatunkowym w całym procesie. Pierwszą czynnością na tym etapie powinno być sprawdzenie, czy wszystkie zaplanowane zadania zrealizowane zostały w całości. W przypadku braku pełnej realizacji należy niezwłocznie ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy. Następnie sprawdzane jest wykonanie z uwzględnieniem mierników. W przypadku mierników kosztowych należy sprawdzić, czy faktyczny koszt jednostkowy mieści się w pułapie zaplanowanego miernika. W przypadku mierników liczbowych sprawdzane jest, czy wykonana liczba przekracza minimalny pułap w planowanym mierniku (np. miernik planowany przewidywał aktywizację 10 bezrobotnych, a faktycznie zaktywizowano 12 itp.).


Ważnym czynnikiem kontrolnym jest też kontrola trafności wybranych mierników. W dwóch skrajnych przypadkach należy rozważyć możliwość zmiany mierników zastosowanych w budżetowaniu zadaniowym. W sytuacji, gdy raport z wykonania poszczególnych zadań wykazuje idealne wręcz spełnienie wszystkich wymogów, nie należy przyjmować takich wyników z nadmiernym optymizmem. Może to bowiem wynikać ze źle dobranych wskaźników pomiaru i w takim wypadku należy niezwłocznie zrewidować podejście i ustalić nowe wskaźniki. Analogicznie należy postąpić w przypadku, gdy wszystkie wskaźniki będą pokazywać negatywny wynik. Może to oczywiście wynikać z niewłaściwej realizacji wszystkich procesów, ale równie dobrze może to być podstawą do zmiany wskaźników.

 

 

Podsumowanie


Budżetowanie zadaniowe jest nowym procesem w praktyce sektora finansów publicznych. Zasady przygotowania i organizacji będą w najbliższych latach ewoluować w celu ustalenia rozwiązania optymalnego. Należy pamiętać, że proces budżetowania to wyłącznie odmienny układ planowania przydzielania i wydatkowania środków przekazywanych na realizację zadań statutowych jednostek oraz działań zleconych przez odrębne ustawy. Nie należy się spodziewać, że wprowadzenie budżetu odmieni znacząco działalność poszczególnych komórek merytorycznych, gdyż komórki te muszą zajmować się przede wszystkim swoją podstawową działalnością (np. zadaniami z zakresu opieki społecznej lub obronności kraju). Najważniejsze zadania w procesie budżetowania zadaniowego przypisane są do komórek księgowości, komórek finansowych oraz ścisłego kierownictwa jednostek. Nie oznacza to, że komórki merytoryczne nie mają żadnych obowiązków związanych z procesem budżetowania zadaniowego. Podobnie jak w zakresie organizacji rachunkowości minimalne zadania w zakresie księgowości występują we wszystkich komórkach funkcjonalnych jednostki, tak występują one również w procesie budżetowania zadaniowego.

 

 

Autor:

 

Piotr Oleksyk

dr Piotr Oleksyk

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

więcej o ekspercie

«« pierwsza strona « poprzednia 1 2 3 4

O serwisie | Regulamin | Kontakt | Informacja o Cookies

Copyright © 2012 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.